Người vợ- người mẹ kiên cường!

Người Vợ- Người mẹ với bao đau khổ phải chịu đựng: chồng bồ bịch, luôn nghe lời bồ hơn lời vk. Thường xuyên về đánh đập, bạo hành vk mỗi lần cô bồ xúi giục. Đã vậy mọi việc trong nhà: tiền nong, con cái một mình c phải lo liệu, chưa bao giờ được sự giúp đỡ từ người chồng. Bao chịu đựng rồi cũng qua nhường lại chỗ cho niềm hạnh phúc, dù phải mất nhiều thời gian hơn người khác để có được. Song cũng chúc mừng c! Người vợ- người mẹ kiên cường!

bùa yêu pá vi cam ơn 1

bùa yêu pá vi cảm ơn 2

bùa yêu pá vi cảm ơn 3

(Thông tin từ thày Pá vi)

Leave a Comment